0-0-0 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 31 ราย
0-0-0 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
0-0-0 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็น คศ.1 จำนวน 35 ราย
0-0-0 ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
0-0-0 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 56 ราย
0-0-0 ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา สังกัด สอศ. (บรรจุ 25 ก.พ. 61)
0-0-0 คำสั่งการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 191 ราย
0-0-0 ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา สังกัด สอศ. (บรรจุ 19 ก.พ. 61)
0-0-0 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ปี 2561 (รอบวันที่ 25 ก.พ. 2561)
0-0-0 ย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2561 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชา ประกอบการพิจารณาย้าย