0-0-0 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
0-0-0 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
0-0-0 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
0-0-0 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศึกษานิเทศก์ 2561
0-0-0 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
0-0-0 ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.
0-0-0 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ราย
0-0-0 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 81 ราย
0-0-0 คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 31 ราย
0-0-0 คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560