0-0-0 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย
0-0-0 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 364 ราย
0-0-0 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 47 ราย
0-0-0 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
0-0-0 คำสั่งย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย
0-0-0 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
0-0-0 คำสั่งย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 67 ราย
0-0-0 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2560
0-0-0 คำสั่งบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 59 จำนวน 36 ราย
0-0-0 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย