0-0-0 ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา สังกัด สอศ. (บรรจุ 19 ก.พ. 61)
0-0-0 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ปี 2561 (รอบวันที่ 25 ก.พ. 2561)
0-0-0 ย้ายประจำปีครั้งที่ 1/2561 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชา ประกอบการพิจารณาย้าย
0-0-0 คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)
0-0-0 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ปี 2561
0-0-0 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
0-0-0 คำสั่งย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย
0-0-0 คำสั่งย้ายและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 101 อัตรา
0-0-0 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
0-0-0 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย